Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού, Διεύθυνση Προμηθειών: Тендеры


E-mail: asdysdpm@otenet.gr
Телефон: +30 2103483161
Страна: Греция
Город: Aθήνα
Адрес: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού, Διεύθυνση Προμηθειών
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Aθήνα
177 78
Greece
Σημείο(α) επαφής: 177 78
Τηλέφωνο: +30 2103483161
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr
Φαξ: +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
всего: 21
29 ноя

Номер: 5831441

Страна: Греция

Источник: TED

18 ноя

Номер: 5566632

Страна: Греция

Источник: TED

02 ноя

Номер: 5223558

Страна: Греция

Источник: TED

14 окт

Номер: 4835566

Страна: Греция

Источник: TED

06 окт

Номер: 4690193

Страна: Греция

Источник: TED

04 окт

Номер: 4649555

Страна: Греция

Источник: TED

04 окт

Номер: 4649554

Страна: Греция

Источник: TED

30 сен

Номер: 4591826

Страна: Греция

Источник: TED

30 сен

Номер: 4591823

Страна: Греция

Источник: TED