Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Γ.Γ.Υ. / Γ.Δ.Σ.Υ. / Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.): Тендеры


E-mail: d1.gram@ggde.gr
Телефон: +30 2106430279
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Γ.Γ.Υ. / Γ.Δ.Σ.Υ. / Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.)
Λ. Αλεξάνδρας 19
Αθήνα
114 73
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 114 73
Τηλέφωνο: +30 2106430279
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d1.gram@ggde.gr
Φαξ: +30 2106463886
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ggde.gr
всего: 8
01 июл

Номер: 2894806

Страна: Греция

Источник: TED

01 июл

Номер: 2894797

Страна: Греция

Источник: TED

20 июн

Номер: 2644616

Страна: Греция

Источник: TED

20 июн

Номер: 2644611

Страна: Греция

Источник: TED

15 июн

Номер: 2554539

Страна: Греция

Источник: TED

14 апр

Номер: 1362408

Страна: Греция

Источник: TED

25 фев

Номер: 313697

Страна: Греция

Источник: TED