Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών: Тендеры


E-mail: balk@hcmr.gr
Телефон: +30 2291076405
Страна: Греция
Город: Ανάβυσσος
Адрес: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
46.7 χλμ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου
Ανάβυσσος
190 13
Greece
Σημείο(α) επαφής: 190 13
Υπόψη: Κων/να Μπαλωμένου
Τηλέφωνο: +30 2291076405
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: balk@hcmr.gr
Φαξ: +30 2291076323
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr
Γενική διεύθυνση: www.hcmr.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr
всего: 2
22 июн

Номер: 2702769

Страна: Греция

Источник: TED

24 фев

Номер: 305175

Страна: Греция

Источник: TED