Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε./ΔΥΠ: Тендеры

E-mail: a.tsonopoulou@dei.com.gr
Телефон: +30 2105270800
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε./ΔΥΠ
ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΠ
Στουρνάρη 55
Αθήνα
104 32
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 104 32
Τηλέφωνο: +30 2105270800
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.tsonopoulou@dei.com.gr
Φαξ: +30 2105232597
Κωδικός NUTS: GR421
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.dei.gr/el

Контракты: 2
тендеры: 15
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 15
21 ноя

Номер: 5611127

Страна: Греция

Источник: TED

05 июл

Номер: 2960741

Страна: Греция

Источник: TED

10 июн

Номер: 2477704

Страна: Греция

Источник: TED