Δήμος Βέροιας: Тендеры

E-mail: garaveli@veria.gr
Телефон: +30 2331350582
Страна: Греция
Город: Βέροια
Адрес: Δήμος Βέροιας
Μητροπόλεως 46
Βέροια
591 32
Greece
Σημείο(α) επαφής: 591 32
Υπόψη: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: +30 2331350582
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: garaveli@veria.gr
Φαξ: +30 2331350515
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.veria.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr

Контракты: 7
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск