Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας — Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών: Тендеры

E-mail: a.tziouvaras@grevena.pdm.gov.gr
Телефон: +30 2462353203
Страна: Греция
Город: Γρεβενά
Адрес: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας — Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα
Γρεβενά
511 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 511 00
Υπόψη: Απόστολος Τζιουβάρας
Τηλέφωνο: +30 2462353203
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.tziouvaras@grevena.pdm.gov.gr
Φαξ: +30 2462353214
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.grevena.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr

Контракты: 1
тендеры: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1
19 сен

Номер: 4327824

Страна: Греция

Источник: TED