Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ, Τμήμα Προμηθειών: Тендеры

E-mail: C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr
Телефон: +30 2313319908
Страна: Греция
Город: Θεσσαλονίκη
Адрес: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ, Τμήμα Προμηθειών
Βασ. Όλγας 198
Θεσσαλονίκη
540 08
Greece
Σημείο(α) επαφής: 540 08
Υπόψη: Χριστίνα Κοτσαπουΐκη
Τηλέφωνο: +30 2313319908
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr
Φαξ: +30 2313319902
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr

Контракты: 4
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск