Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου" — Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Тендеры


E-mail: promithies@psychothes.gr
Телефон: +30 2313324374
Страна: Греция
Город: Θεσσαλονίκη
Адрес: Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου" — Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη
546 30
Greece
Σημείο(α) επαφής: 546 30
Υπόψη: Α. Ταχματζίδου
Τηλέφωνο: +30 2313324374
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@psychothes.gr
Φαξ: +30 2313324375
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.psychothes.gr




всего: 1