Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών: Тендеры


E-mail: sofroniadisx@pamth.gov.gr
Телефон: +30 2521351438
Страна: Греция
Город: Δράμα
Адрес: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο - 1ης Ιουλίου 1
Δράμα
661 33
Greece
Σημείο(α) επαφής: 661 33
Υπόψη: Σωφρονιάδης Χαράλαμπος
Τηλέφωνο: +30 2521351438
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sofroniadisx@pamth.gov.gr
Φαξ: +30 2521351412
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pamth.gov.gr
всего: 1