Υπουργείο Εσωτερικών / Αρχηγείο Ελληνικής Aστυνομίας / Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής / Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών: Тендеры


E-mail: v.katsanos@astynomia.gr
Телефон: +30 2106926798
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Υπουργείο Εσωτερικών / Αρχηγείο Ελληνικής Aστυνομίας / Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής / Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών
Π. Κανελλόπουλου 4
Αθήνα
101 77
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 101 77
Τηλέφωνο: +30 2106926798
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.katsanos@astynomia.gr
Φαξ: +30 2106995669
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.astynomia.gr
всего: 1