Δήμος Πάργας: Тендеры


E-mail: program.pargas@gmail.com
Телефон: +30 2684360305
Страна: Греция
Город: Καναλλάκι
Адрес: Δήμος Πάργας
Αχέροντος 29
Καναλλάκι
480 62
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 480 62
Τηλέφωνο: +30 2684360305
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: program.pargas@gmail.com
Φαξ: +30 2684022460
Κωδικός NUTS: GR214
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://dimospargas.gr
всего: 1
23 фев

Номер: 299489

Страна: Греция

Источник: TED