Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Γεν. Γραμματεία Υποδομών, Γεν. Διεύθυνση Συγκ. υποδομών, Δ/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών: Тендеры

E-mail: daoy@ggde.gr
Телефон: +30 2106417512
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Γεν. Γραμματεία Υποδομών, Γεν. Διεύθυνση Συγκ. υποδομών, Δ/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Αθήνα
115 23
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 115 23
Τηλέφωνο: +30 2106417512
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: daoy@ggde.gr
Φαξ: +30 2106417609
Κωδικός NUTS: GR30
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ggde.gr

Контракты: 1
тендеры: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1