Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση Α.Ε.: Тендеры


E-mail: ekarra@ert.gr
Телефон: +30 2106075733
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή
Αθήνα
153 42
Greece
Σημείο(α) επαφής: 153 42
Υπόψη: Αντωνία-Ελένη Καρρά, Ελευθερία Αζάκα
Τηλέφωνο: +30 2106075733
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekarra@ert.gr
Φαξ: +30 2106075743
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ert.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
всего: 1
21 фев

Номер: 230009

Страна: Греция

Источник: TED