Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Тендеры


E-mail: achousakou@pasteur.gr
Телефон: +30 2106478868
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Βασ. Σοφίας 127
Αθήνα
115 21
Greece
Σημείο(α) επαφής: 115 21
Υπόψη: Αλεξάνδρας Χουσάκου
Τηλέφωνο: +30 2106478868
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: achousakou@pasteur.gr
Φαξ: +30 2106440171
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pasteur.gr
всего: 4
12 мар

Номер: 16410644

Страна: Греция

Источник: TED

20 май

Номер: 2082123

Страна: Греция

Источник: TED

21 фев

Номер: 230012

Страна: Греция

Источник: TED