Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Тендеры

E-mail: apoulakidas@eap.gr
Телефон: +30 2610367658
Страна: Греция
Город: Πάτρα
Адрес: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Πάτρα
263 35
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 263 35
Τηλέφωνο: +30 2610367658
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apoulakidas@eap.gr
Φαξ: +30 2610367105
Κωδικός NUTS: GR232
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eap.gr

Контракты: 40
тендеры: 22
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.



всего: 22
14 дек

Номер: 14466088

Страна: Греция

Источник: TED

31 июл

Номер: 11322165

Страна: Греция

Источник: TED

24 июл

Номер: 11203691

Страна: Греция

Источник: TED

12 май

Номер: 9683093

Страна: Греция

Источник: TED

12 май

Номер: 9681869

Страна: Греция

Источник: TED

09 май

Номер: 9621907

Страна: Греция

Источник: TED

30 мар

Номер: 8780064

Страна: Греция

Источник: TED

21 мар

Номер: 8538368

Страна: Греция

Источник: TED