Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Тендеры


E-mail: apoulakidas@eap.gr
Телефон: +30 2610367658
Страна: Греция
Город: Πάτρα
Адрес: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Πάτρα
263 35
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 263 35
Τηλέφωνο: +30 2610367658
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apoulakidas@eap.gr
Φαξ: +30 2610367105
Κωδικός NUTS: GR232
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eap.gr
всего: 17
12 май

Номер: 9683093

Страна: Греция

Источник: TED

12 май

Номер: 9681869

Страна: Греция

Источник: TED

09 май

Номер: 9621907

Страна: Греция

Источник: TED

30 мар

Номер: 8780064

Страна: Греция

Источник: TED

21 мар

Номер: 8538368

Страна: Греция

Источник: TED

15 мар

Номер: 8408263

Страна: Греция

Источник: TED

01 мар

Номер: 8138957

Страна: Греция

Источник: TED

18 ноя

Номер: 5567279

Страна: Греция

Источник: TED

26 окт

Номер: 5064308

Страна: Греция

Источник: TED

20 окт

Номер: 4946267

Страна: Греция

Источник: TED