Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Тендеры


E-mail: apoulakidas@eap.gr
Телефон: +30 2610367658
Страна: Греция
Город: Πάτρα
Адрес: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Πάτρα
263 35
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 263 35
Τηλέφωνο: +30 2610367658
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apoulakidas@eap.gr
Φαξ: +30 2610367105
Κωδικός NUTS: GR232
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eap.gr
всего: 10
18 ноя

Номер: 5567279

Страна: Греция

Источник: TED

26 окт

Номер: 5064308

Страна: Греция

Источник: TED

20 окт

Номер: 4946267

Страна: Греция

Источник: TED

14 сен

Номер: 4251214

Страна: Греция

Источник: TED

02 сен

Номер: 4063410

Страна: Греция

Источник: TED

02 июн

Номер: 2329838

Страна: Греция

Источник: TED

13 май

Номер: 1935457

Страна: Греция

Источник: TED

07 мар

Номер: 536321

Страна: Греция

Источник: TED

21 фев

Номер: 230928

Страна: Греция

Источник: TED