Πεδίο Βολής Κρήτης: Тендеры


E-mail: cpb@namfi.gr
Телефон: +30 2821026774
Страна: Греция
Город: Χανιά
Адрес: Πεδίο Βολής Κρήτης
Ακρωτήρι Χανίων
Χανιά
731 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 731 00
Υπόψη: Λγος (ΕΜ) Αναστασία Σταθάκη
Τηλέφωνο: +30 2821026774
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr
Φαξ: +30 2821066055
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.namfi.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.namfi.gr/procurement-announcements
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
всего: 8
30 май

Номер: 10047873

Страна: Греция

Источник: TED

23 фев

Номер: 7989053

Страна: Греция

Источник: TED

18 янв

Номер: 7125325

Страна: Греция

Источник: TED

19 дек

Номер: 6323247

Страна: Греция

Источник: TED

25 ноя

Номер: 5734874

Страна: Греция

Источник: TED

14 сен

Номер: 4250385

Страна: Греция

Источник: TED

24 авг

Номер: 3883827

Страна: Греция

Источник: TED

17 фев

Номер: 154621

Страна: Греция

Источник: TED