Αττικό Μετρό Α.Ε.: Тендеры


E-mail: ksaiti@ametro.gr
Телефон: +30 2106792473
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Αττικό Μετρό Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193
Αθήνα
115 25
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 115 25
Τηλέφωνο: +30 2106792473
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ksaiti@ametro.gr
Φαξ: +30 2106792219
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ametro.gr
всего: 13
17 фев

Номер: 7836989

Страна: Греция

Источник: TED

13 фев

Номер: 7719991

Страна: Греция

Источник: TED

24 янв

Номер: 7244217

Страна: Греция

Источник: TED

20 дек

Номер: 6368532

Страна: Греция

Источник: TED

19 дек

Номер: 6323521

Страна: Греция

Источник: TED

13 дек

Номер: 6183686

Страна: Греция

Источник: TED

13 июн

Номер: 2492166

Страна: Греция

Источник: TED

11 апр

Номер: 1279646

Страна: Греция

Источник: TED

02 мар

Номер: 446479

Страна: Греция

Источник: TED