Αττικό Μετρό Α.Ε.: Тендеры


E-mail: ksaiti@ametro.gr
Телефон: +30 2106792473
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Αττικό Μετρό Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193
Αθήνα
115 25
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 115 25
Τηλέφωνο: +30 2106792473
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ksaiti@ametro.gr
Φαξ: +30 2106792219
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ametro.gr
всего: 21
17 май

Номер: 17995214

Страна: Греция

Источник: TED

25 апр

Номер: 17568571

Страна: Греция

Источник: TED

04 авг

Номер: 11430367

Страна: Греция

Источник: TED

18 июл

Номер: 11085539

Страна: Греция

Источник: TED

16 июн

Номер: 10467671

Страна: Греция

Источник: TED

15 июн

Номер: 10442495

Страна: Греция

Источник: TED

12 апр

Номер: 9059493

Страна: Греция

Источник: TED

14 мар

Номер: 8375444

Страна: Греция

Источник: TED

17 фев

Номер: 7836989

Страна: Греция

Источник: TED

13 фев

Номер: 7719991

Страна: Греция

Источник: TED