Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής — Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας — Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών: Тендеры


E-mail: garavantinos@minagric.gr
Телефон: +30 2102125151/5218
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής — Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας — Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών
Μενάνδρου 22
Αθήνα
105 52
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 105 52
Τηλέφωνο: +30 2102125151/5218
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: garavantinos@minagric.gr
Φαξ: +30 2105245195
Κωδικός NUTS: GR
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.minagric.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.minagric.gr
всего: 1