ΓΝΑ Ιπποκράτειο: Тендеры


E-mail: prom@hippocratio.gr
Телефон: +30 2132088715
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: ΓΝΑ Ιπποκράτειο
Βασ. Σοφίας 114
Αθήνα
115 27
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 115 27
Τηλέφωνο: +30 2132088715
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@hippocratio.gr
Φαξ: +30 2132088716
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.hippocratio.gr/
всего: 4
22 июн

Номер: 2703918

Страна: Греция

Источник: TED

24 май

Номер: 2150930

Страна: Греция

Источник: TED

23 фев

Номер: 299501

Страна: Греция

Источник: TED

17 фев

Номер: 155399

Страна: Греция

Источник: TED