Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»: Тендеры

E-mail: promithies1@thriassio-hosp.gr
Телефон: +30 2132028509
Страна: Греция
Город: Μαγούλα Αττικής
Адрес: Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Λ.Γ. Γεννηματά
Μαγούλα Αττικής
190 18
Greece
Σημείο(α) επαφής: 190 18
Τηλέφωνο: +30 2132028509
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies1@thriassio-hosp.gr
Φαξ: +30 5551515

Контракты: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск