3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: Тендеры


E-mail: prom@3ype.gr
Телефон: +30 2313320542/ +30 2313320533
Страна: Греция
Город: Θεσσαλονίκη
Адрес: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16
Θεσσαλονίκη
546 23
Greece
Σημείο(α) επαφής: 546 23
Τηλέφωνο: +30 2313320542/ +30 2313320533
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@3ype.gr
Φαξ: +30 2310252487
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.3ype.gr
всего: 9
13 мар

Номер: 8339640

Страна: Греция

Источник: TED

10 мар

Номер: 8297922

Страна: Греция

Источник: TED

10 мар

Номер: 8297894

Страна: Греция

Источник: TED

10 мар

Номер: 8297863

Страна: Греция

Источник: TED

09 мар

Номер: 8291620

Страна: Греция

Источник: TED

16 ноя

Номер: 5496501

Страна: Греция

Источник: TED

28 окт

Номер: 5114808

Страна: Греция

Источник: TED

20 сен

Номер: 4353872

Страна: Греция

Источник: TED

16 фев

Номер: 126092

Страна: Греция

Источник: TED