3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: Тендеры


E-mail: prom@3ype.gr
Телефон: +30 2313320542/ +30 2313320533
Страна: Греция
Город: Θεσσαλονίκη
Адрес: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16
Θεσσαλονίκη
546 23
Greece
Σημείο(α) επαφής: 546 23
Τηλέφωνο: +30 2313320542/ +30 2313320533
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@3ype.gr
Φαξ: +30 2310252487
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.3ype.gr
всего: 52
22 май

Номер: 18104605

Страна: Греция

Источник: TED