3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: Тендеры


E-mail: prom@3ype.gr
Телефон: +30 2313320542/ +30 2313320533
Страна: Греция
Город: Θεσσαλονίκη
Адрес: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16
Θεσσαλονίκη
546 23
Greece
Σημείο(α) επαφής: 546 23
Τηλέφωνο: +30 2313320542/ +30 2313320533
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@3ype.gr
Φαξ: +30 2310252487
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.3ype.gr
всего: 14
08 дек

Номер: 14299873

Страна: Греция

Источник: TED

05 дек

Номер: 14146506

Страна: Греция

Источник: TED

04 окт

Номер: 12621684

Страна: Греция

Источник: TED

20 сен

Номер: 12340586

Страна: Греция

Источник: TED

13 мар

Номер: 8339640

Страна: Греция

Источник: TED

10 мар

Номер: 8297922

Страна: Греция

Источник: TED

10 мар

Номер: 8297894

Страна: Греция

Источник: TED

10 мар

Номер: 8297863

Страна: Греция

Источник: TED

09 мар

Номер: 8291620

Страна: Греция

Источник: TED