Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού: Тендеры


E-mail: distiaias@gmail.com
Телефон: +30 2226350037
Страна: Греция
Город: Ιστιαία
Адрес: Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Πλατεία Ιστιαίας
Ιστιαία
342 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 342 00
Υπόψη: κ. Πισσάκης Παντελής
Τηλέφωνο: +30 2226350037
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: distiaias@gmail.com
Φαξ: +30 2226055518
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
всего: 1
16 фев

Номер: 126094

Страна: Греция

Источник: TED