Δήμος Κασσάνδρας: Тендеры

E-mail: tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr
Телефон: +30 2374350143
Страна: Греция
Город: Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
Адрес: Δήμος Κασσάνδρας
Δημαρχείο Κασσάνδρας
Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
630 77
Greece
Σημείο(α) επαφής: 630 77
Υπόψη: Γκαζέπης Χρήστος
Τηλέφωνο: +30 2374350143
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr
Φαξ: +30 2374350109
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=130632519898
Γενική διεύθυνση: http://www.kassandra.gr

Контракты: 5
тендеры: 18
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 18
24 янв

Номер: 15294682

Страна: Греция

Источник: TED

17 янв

Номер: 15153128

Страна: Греция

Источник: TED

17 янв

Номер: 15152882

Страна: Греция

Источник: TED

11 янв

Номер: 15068608

Страна: Греция

Источник: TED

02 янв

Номер: 14999698

Страна: Греция

Источник: TED

25 сен

Номер: 12429578

Страна: Греция

Источник: TED

06 июл

Номер: 10870587

Страна: Греция

Источник: TED