Δήμος Κασσάνδρας: Тендеры


E-mail: tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr
Телефон: +30 2374350143
Страна: Греция
Город: Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
Адрес: Δήμος Κασσάνδρας
Δημαρχείο Κασσάνδρας
Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
630 77
Greece
Σημείο(α) επαφής: 630 77
Υπόψη: Γκαζέπης Χρήστος
Τηλέφωνο: +30 2374350143
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr
Φαξ: +30 2374350109
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=130632519898
Γενική διεύθυνση: http://www.kassandra.gr
всего: 5
06 дек

Номер: 6010036

Страна: Греция

Источник: TED

14 сен

Номер: 4250388

Страна: Греция

Источник: TED

07 июн

Номер: 2406349

Страна: Греция

Источник: TED

14 апр

Номер: 1360353

Страна: Греция

Источник: TED

15 фев

Номер: 96889

Страна: Греция

Источник: TED