Πανεπιστήμιο Πατρών: Тендеры


E-mail: oikonomiki@upatras.gr
Телефон: +30 2610969024
Страна: Греция
Город: Ρίο Πάτρας
Адрес: Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Πάτρας
265 04
Greece
Σημείο(α) επαφής: 265 04
Τηλέφωνο: +30 2610969024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
Φαξ: +30 2610992349
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.upatras.gr
всего: 9
15 фев

Номер: 7784714

Страна: Греция

Источник: TED

14 фев

Номер: 7753721

Страна: Греция

Источник: TED

06 дек

Номер: 6010026

Страна: Греция

Источник: TED

11 ноя

Номер: 5388215

Страна: Греция

Источник: TED

17 окт

Номер: 4870531

Страна: Греция

Источник: TED

26 июл

Номер: 3340757

Страна: Греция

Источник: TED

07 июн

Номер: 2406415

Страна: Греция

Источник: TED

28 апр

Номер: 1685475

Страна: Греция

Источник: TED

15 фев

Номер: 96963

Страна: Греция

Источник: TED