Πανεπιστήμιο Πατρών: Тендеры


E-mail: oikonomiki@upatras.gr
Телефон: +30 2610969024
Страна: Греция
Город: Ρίο Πάτρας
Адрес: Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Πάτρας
265 04
Greece
Σημείο(α) επαφής: 265 04
Τηλέφωνο: +30 2610969024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
Φαξ: +30 2610992349
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.upatras.gr
всего: 26
22 май

Номер: 18103922

Страна: Греция

Источник: TED

17 май

Номер: 17996117

Страна: Греция

Источник: TED

19 апр

Номер: 17421654

Страна: Греция

Источник: TED

15 апр

Номер: 17275492

Страна: Греция

Источник: TED

18 дек

Номер: 14553240

Страна: Греция

Источник: TED

22 ноя

Номер: 13738105

Страна: Греция

Источник: TED

18 окт

Номер: 12911874

Страна: Греция

Источник: TED

16 окт

Номер: 12845912

Страна: Греция

Источник: TED

16 окт

Номер: 12845885

Страна: Греция

Источник: TED

05 сен

Номер: 12043235

Страна: Греция

Источник: TED