Δήμος Ναυπλιέων: Тендеры


E-mail: nafpldim@otenet.gr
Телефон: +30 2752360935
Страна: Греция
Город: Ναύπλιο
Адрес: Δήμος Ναυπλιέων
GR
Βασιλέως Κωνσταντίνου 34
Ναύπλιο
211 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 211 00
Υπόψη: Κόντα Αθανασία
Τηλέφωνο: +30 2752360935
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nafpldim@otenet.gr
Φαξ: +30 2752360967
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.nafplio.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
всего: 10
20 дек

Номер: 14642256

Страна: Греция

Источник: TED

08 дек

Номер: 14299875

Страна: Греция

Источник: TED

25 май

Номер: 9954212

Страна: Греция

Источник: TED

11 янв

Номер: 7010221

Страна: Греция

Источник: TED

13 окт

Номер: 4793607

Страна: Греция

Источник: TED

02 сен

Номер: 4062798

Страна: Греция

Источник: TED

02 сен

Номер: 4062797

Страна: Греция

Источник: TED

02 сен

Номер: 4062796

Страна: Греция

Источник: TED

02 сен

Номер: 4062795

Страна: Греция

Источник: TED

15 фев

Номер: 97086

Страна: Греция

Источник: TED