Γ.Ν. «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας: Ν. Κοζάνης: Тендеры


E-mail: promithies@mamatsio.gr
Телефон: +30 2461352869
Страна: Греция
Город: Κοζάνη
Адрес: Γ.Ν. «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας: Ν. Κοζάνης
Μαμάτσιου 1
Κοζάνη
501 31
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 501 31
Τηλέφωνο: +30 2461352869
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mamatsio.gr
Φαξ: +30 2461352638
Κωδικός NUTS: GR133
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mamatsio.gr
всего: 1