Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τμήμα Προμηθειών: Тендеры

E-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr
Телефон: +30 2321350357-436
Страна: Греция
Город: Σέρρες
Адрес: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τμήμα Προμηθειών
Μεραρχίας 36
Σέρρες
621 10
Greece
Σημείο(α) επαφής: 621 10
Υπόψη: Κυριαζή Δημήτριου-Αγγελίδη Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: +30 2321350357-436
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aggelidis@serres.pkm.gov.gr
Φαξ: +30 2321350458
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr

Контракты: 12
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск