Δήμος Πολυγύρου: Тендеры


E-mail: prom1@polygyros.gr
Телефон: +30 2371350738
Страна: Греция
Город: Πολύγυρος
Адрес: Δήμος Πολυγύρου
Πολυτεχνείου 50
Πολύγυρος
631 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 631 00
Υπόψη: Μαρινούδη Ιωάννη
Τηλέφωνο: +30 2371350738
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom1@polygyros.gr
Φαξ: +30 2371023391
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.polygyros.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
всего: 13
09 апр

Номер: 17131946

Страна: Греция

Источник: TED

04 апр

Номер: 17040790

Страна: Греция

Источник: TED

28 сен

Номер: 12528220

Страна: Греция

Источник: TED

14 июн

Номер: 10414660

Страна: Греция

Источник: TED

13 июн

Номер: 10380581

Страна: Греция

Источник: TED

12 май

Номер: 9680216

Страна: Греция

Источник: TED

14 мар

Номер: 8375335

Страна: Греция

Источник: TED

02 мар

Номер: 8163742

Страна: Греция

Источник: TED

20 окт

Номер: 4945508

Страна: Греция

Источник: TED

21 сен

Номер: 4378634

Страна: Греция

Источник: TED