Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας: Тендеры


E-mail: promithies@kavalahospital.gr
Телефон: +30 2513501560
Страна: Греция
Город: Καβάλα
Адрес: Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Αγ. Σίλας
Καβάλα
655 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 655 00
Υπόψη: Στέλλα Καψάλη
Τηλέφωνο: +30 2513501560
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@kavalahospital.gr
Φαξ: +30 2513501653
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.kavalahospital.gr
всего: 5
29 июн

Номер: 10762035

Страна: Греция

Источник: TED

19 июн

Номер: 10507673

Страна: Греция

Источник: TED

23 дек

Номер: 6476336

Страна: Греция

Источник: TED

30 сен

Номер: 4591817

Страна: Греция

Источник: TED

14 фев

Номер: 63026

Страна: Греция

Источник: TED