Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Тендеры


E-mail: s.maraziaris@pste.gov.gr
Телефон: +30 2231352694
Страна: Греция
Город: Λαμία
Адрес: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Λ. Καλυβιών 2
Λαμία
351 32
Greece
Σημείο(α) επαφής: 351 32
Υπόψη: Σπυρίδων Μαραζιάρης
Τηλέφωνο: +30 2231352694
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.maraziaris@pste.gov.gr
Φαξ: +30 2231352685
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.stereaellada.gov.gr
всего: 3
24 авг

Номер: 11807010

Страна: Греция

Источник: TED