Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: Тендеры


E-mail: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Телефон: +30 2106988544
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Π. Κανελλοπούλου 2
Αθήνα
101 77
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 101 77
Τηλέφωνο: +30 2106988544
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Φαξ: +30 2106988586
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://asylo.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://asylo.gov.gr
всего: 6
27 апр

Номер: 1649394

Страна: Греция

Источник: TED

14 фев

Номер: 63551

Страна: Греция

Источник: TED

14 фев

Номер: 63544

Страна: Греция

Источник: TED