Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. - Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών: Тендеры


Страна: Грециявсего: 8
09 авг

Номер: 11511603

Страна: Греция

Источник: TED

29 май

Номер: 10013490

Страна: Греция

Источник: TED

29 май

Номер: 10012631

Страна: Греция

Источник: TED

12 май

Номер: 9683608

Страна: Греция

Источник: TED

08 май

Номер: 9594893

Страна: Греция

Источник: TED