Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.: Тендеры

E-mail: n.vogiatzi@deddie.gr
Телефон: +30 2109093521
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Αυτοκράτορος Νικολάου 2
Αθήνα
117 45
Greece
Σημείο(α) επαφής: 117 45
Υπόψη: Ν. Βογιατζή
Τηλέφωνο: +30 2109093521
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.vogiatzi@deddie.gr
Φαξ: +30 2109214097
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deddie.gr

Контракты: 68
тендеры: 185
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 185
22 май

Номер: 18103435

Страна: Греция

Источник: TED

13 май

Номер: 17866817

Страна: Греция

Источник: TED

13 май

Номер: 17866777

Страна: Греция

Источник: TED

10 май

Номер: 17860454

Страна: Греция

Источник: TED

08 май

Номер: 17818073

Страна: Греция

Источник: TED

24 апр

Номер: 17533915

Страна: Греция

Источник: TED