Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.: Тендеры

E-mail: n.vogiatzi@deddie.gr
Телефон: +30 2109093521
Страна: Греция
Город: Αθήνα
Адрес: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Αυτοκράτορος Νικολάου 2
Αθήνα
117 45
Greece
Σημείο(α) επαφής: 117 45
Υπόψη: Ν. Βογιατζή
Τηλέφωνο: +30 2109093521
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.vogiatzi@deddie.gr
Φαξ: +30 2109214097
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deddie.gr

Контракты: 68
тендеры: 87
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 87
15 сен

Номер: 12247468

Страна: Греция

Источник: TED

14 сен

Номер: 12222811

Страна: Греция

Источник: TED

12 сен

Номер: 12173353

Страна: Греция

Источник: TED

11 сен

Номер: 12146251

Страна: Греция

Источник: TED

07 сен

Номер: 12090907

Страна: Греция

Источник: TED

05 сен

Номер: 12043323

Страна: Греция

Источник: TED

05 сен

Номер: 12043322

Страна: Греция

Источник: TED

05 сен

Номер: 12043320

Страна: Греция

Источник: TED

01 сен

Номер: 11987053

Страна: Греция

Источник: TED